Veel statushouders vertrekken al snel en dat stelt gemeenten voor dilemma’s: gelijk starten met de inburgering of wachten?

Ruim 1 op de 6 statushouders verhuist binnen de inburgeringstermijn van drie jaar naar een andere gemeente. Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB), dat donderdag is gepubliceerd. Dat kan gemeenten voor een dilemma plaatsen: gelijk starten met de inburgering, of wachten? ,,Ons advies is: ga er vanuit dat iedereen blijft. Het is niet te voorspellen wie precies gaat verhuizen’’, zegt Gijs Roelofs van het CPB.

Een inburgeringsles in Rotterdam.

Een inburgeringsles in Rotterdam. Foto: Robin Utrecht Robin Utrecht

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in. Vanaf dan hebben gemeenten weer de regie over de inburgering van nieuwkomers. Zij moeten een persoonlijk inburgeringsplan opstellen voor statushouders en hen begeleiden naar werk, maar dat zal misschien worden uitgesteld als een gemeente denkt dat een nieuwkomer weer snel zal vertrekken. Van die investering heeft dan immers een andere gemeente profijt.

Nieuws

menu