Er zijn veel vlinders te zien door eerst nat, en nu droog en zonnig weer

Het is tot nu toe een bijzonder vlinderjaar. In het voorjaar werden er over het algemeen minder vlinders gezien dan voorgaande jaren. Ook in de voorzomer, tot half juli, waren er weinig in beeld. Toch lijkt het zeker geen slecht jaar te zijn. Op dit moment kun je zelfs spreken van een ware vlinderexplosie.

De atalanta

De atalanta Foto: Shutterstock

Dat is goed te zien aan de jaarlijkse tuinvlindertelling, die begin juli is gestart. De eerste twee weken werden er niet heel veel tellingen doorgegeven en het aantal vlinders dat per telling werd gezien was heel laag. Regelmatig werden er maar één of twee vlinders gezien. En doordat er zo weinig vlinders vlogen, waren mensen ook veel minder geneigd te tellen en door te geven.

Sinds afgelopen weekend is dat echt anders. Er worden veel meer tellingen doorgegeven en het aantal vlinders dat wordt gemeld ligt ook aanzienlijk hoger. Naast de tuinvlindertelling is er ook het meetnet vlinders. In dit project worden vele honderden vaste routes wekelijks op een gestandaardiseerde manier geteld, en dat al jarenlang. Hiermee kunnen we dus ‘harde cijfers’ krijgen over hoe het met de vlinders gaat. Ook uit dat meetnet blijkt dat er op dit moment een explosie van vlinders is. Vooral een aantal tuinvlinders komt nu massaal uit de pop, zoals klein koolwitje, atalanta, gehakkelde aurelia en boomblauwtje.

Rupsen eten buik vol

De verklaring voor dit massale verschijnen ligt aan het feit dat er dit voorjaar veel meer regen viel dan de voorgaande jaren. De waardplanten, de planten waarvan de rupsen eten en waar ze helemaal afhankelijk van zijn, staan er florissant bij en vormen uitstekend voedsel voor de rupsen. Daardoor kunnen er veel goed groeien en vlinder worden.

Op dit moment zien we dit met name bij algemene, niet bedreigde vlinders. Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de zeldzamere soorten die sterker bedreigd zijn. Vooral de vlinders van de heide hadden het slecht de afgelopen jaren en we zijn erg benieuwd of ook deze profiteren van de vochtiger omstandigheden. De heivlinder, kleine heivlinder en kommavlinder vliegen later in het jaar. Pas in de loop van augustus weten we hoe deze het doen.

Tel een kwartier vlinders

Algemene tuinvlinders vliegen nu al geweldig en we hopen dat dit duidelijk wordt uit de tuinvlindertelling die nu in volle gang is. We vragen iedereen om een kwartier in de tuin de vlinders te tellen en door te geven via de actie Vlindermee van de Vlinderstichting.

Kars Veling is van de Vlinderstichting. Dit artikel verscheen ook op NatureToday