Veenweidegebied blijft niet zoals het nu is

Met de gezamenlijke aanpak van de veenweideproblematiek loopt Fryslân voorop, stelde gedeputeerde Douwe Hoogland gisteren bij de presentatie van het aangepaste veenweideprogramma. Maar nergens in Nederland is er ook zo diep ontwaterd als in deze provincie.

Een groep van zo'n 450 Grutto 's is reeds neergestreken in het weidevogelgebied Skrok nabij Wommels.

Een groep van zo'n 450 Grutto 's is reeds neergestreken in het weidevogelgebied Skrok nabij Wommels. Foto: Marcel van Kammen

De melkveehouderij hoort in het veenweidgebied, benadrukte Jan van Weperen, die namens Wetterskip Fryslân betrokken is in het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF). Maar er zal wel anders geboerd worden, gaf hij gisteren bij de presentatie van het veenweideprogramma desgevraagd aan.

Het gebied moet namelijk ook een klimaatbestendig watersysteem krijgen en daar past de diepe ontwatering die het gebied nu kent niet in. ,,Nu zoet water steeds schaarser wordt kunnen we niet enorme hoeveelheden zoet water via het Lauwersmeer de Waddenzee in blijven malen. Maar we zijn als overheden tegelijk wel verantwoordelijk voor de boeren die in het veenweidegebied werken. Die moeten zekerheid hebben wat ze de komende dertig jaar kunnen verwachten.”

We zagen in Holland weilanden waar de grasmat al meer dan honderd jaar niet meer is ingezaaid

Volgens gedeputeerde Douwe Hoogland zullen boeren die extensiever moeten gaan werken vooral geholpen worden door hun kosten omlaag te brengen. Hij denkt daarbij aan CO2-beprijzing, waarbij boeren via het fonds Valuta voor Veen geld krijgen voor de CO2 die ze met een hogere waterstand vasthouden. Andere opties zijn lagere waterschapslasten en mogelijk een hogere melkprijs voor melk uit het veenweidegebied.

Van Weperen gaf aan dat de Rabobank plannen heeft om boeren die in het veenweidegebied CO2 reduceren aantrekkelijker rentetarieven aan te bieden.

Overigens kan er volgens hem ook met een hoger waterpeil uitstekend geboerd worden. ,,We hebben veenweidegebieden in Holland bezocht. Daar wordt geboerd op land dat in sommige gevallen haast plasdras is, maar waar de boeren een verrassend goede productie halen. Ze kunnen daar prima de concurrentie aan met veehouderijen op andere grondsoorten.”

Het vraagt wel een andere manier van boeren. ,,We zagen daar weilanden waar de grasmat al meer dan honderd jaar niet meer is ingezaaid. Met goed beheer geeft dat een uitstekende kwaliteit. En doordat het niet bewerkt is, is de zodendichtheid heel hoog, waardoor het land stevig is ondanks het hoge water.”

Funderingen

Naast de landbouw- en natuurorganisaties waren en ook veel reacties op het ontwerpplan van burgers in het gebied die zich zorgen maken over de funderingen van hun woningen. Ze vinden dat er in de hele veenweidediscussie te weinig aandacht voor hun problemen. Door het lage grondwaterpeil zijn bij een aantal woningen de houten palen waar ze op staan weggerot.

Volgens de provincie zijn er op dit moment slechts enkele gevallen van funderingsschade bekend. Maar volgens schattingen zouden er bij drie- tot zevenduizend huizen door verzakkingen funderingsschade kunnen ontstaan. De kosten om dat te herstellen worden op gemiddeld 50.000 euro per huis geschat. Een schade waar de bewoners wettelijk gezien zelf verantwoordelijk voor zijn.

Om huiseigenaren er beter bij te betrekken wordt er een funderingstafel in het leven geroepen. Die krijgt een onafhankelijke voorzitter, die volgens Hoogland in de toekomst regelmatig kan aanschuiven bij de BOF.

Nieuws

menu