Mooi en chic: een landgoed in veenweidegebied. De ontwikkeling ervan moet melkveehouderijen toekomst bieden en een platform worden voor regionale producten

Een aantal boeren en ondernemers in het veenweidegebied rond Akkrum ontwikkelen gezamenlijk een landgoed. Het moet de melkveehouderij in het gebied een toekomst geven.

Een kookworkshop maakt onderdeel uit van het project Akkrumer Deel.

Een kookworkshop maakt onderdeel uit van het project Akkrumer Deel. Foto: Akkrumer Deel

Om bodemdaling en CO-2 uitstoot in het veenweidegebied aan te pakken zal het gebied een stuk natter moeten worden dan nu het geval is. Met hun landgoedproject Akkrumer Deel willen de boeren en ondernemers niet alleen de CO-2 uitstoot verminderen en de bodemdaling vertragen, ook moet het een platform worden voor regionale producten.

Nieuws

menu