Dit artikel is vandaag gratis

Veertien projecten in de regio Zuidwest-Fryslân krijgen samen ruim 247.000 euro subsidie vanuit het Iepen Mienskipsfûns

Zwembad Mounewetter in Witmarsum. Foto: IMF

De provincie Fryslân verstrekt vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) subsidie aan veertien projecten in de regio Zuidwest-Fryslân. Deze initiatieven zijn samen goed voor een investering van ruim 247.000 euro.

Eén van de gehonoreerde projecten is ‘Zwembad van het gas af’ in Witmarsum. Hiervoor is 35.000 euro beschikbaar. Komend jaar wordt zwembad Mounewetter onder andere van warmtepompen en zonnepanelen voorzien. Door de energiebronnen te verduurzamen, blijft het zwemmen voor iedereen betaalbaar en kan het zwembad als belangrijke ontmoetingsplaats behouden blijven, zo is de gedachte.

Modelspoor Museum

Het grootste bedrag (75.000 euro) is toegekend aan het Modelspoor Museum Sneek, dat gaat verhuizen naar een nieuw te bouwen duurzaam pand. Ook de Vereniging Doarpsrounte Ysbrechtum kan 35.000 euro tegemoet zien voor het creëren van een ontmoetingsplek in Ysbrechtum, door de toegankelijkheid van de verouderde dorpswinkel te vergroten, het plein ervoor te verbeteren, de bibliotheek ernaast te vernieuwen en erboven twee appartementen te realiseren.

Nieuws

menu