Wordt het voorjaar steeds stiller? Studie wijst uit: intensieve landbouw is de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van broedvogels

Van alle menselijke invloeden lijden broedvogels in Europa het meest onder intensivering van de landbouw. Dat concluderen onderzoekers in de grootste studie ooit op dit gebied. ,,Het bewijs is onomstotelijk”, zegt Chris van Turnhout, onderzoeker bij vogelkenniscentrum Sovon.

De veldleeuwerik wordt een zeldzaamheid. Zijn kenmerkende zang is in de lente nog wel te horen op de Workumerwaard.

De veldleeuwerik wordt een zeldzaamheid. Zijn kenmerkende zang is in de lente nog wel te horen op de Workumerwaard. Foto: FD

Klimaatverandering, ontbossing en verstedelijking spelen een rol, maar de neergang van broedvogels in Europa komt bovenal door intensivering van de landbouw, zoals het gebruik van pesticiden en kunstmest. Dat blijkt in een studie op basis van gegevens over 170 wijdverspreide soorten, over 37 jaar verzameld op meer dan 20.000 plekken in 28 landen. De resultaten verschenen maandag in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift PNAS .