Verbazing alom in de gemeenteraad van Smallingerland na aankondiging vertrek wethouder Van Beek: 'Ik viel van mijn stoel'

Het is de achtste wethouder die sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen het veld ruimt in Smallingerland. Wethouder Felix van Beek van Financiën maakte zijn vertrek dinsdagavond kenbaar aan de raad. De fracties zijn onthutst over zijn besluit.

Wethouder Felix van Beek tijdens het bespreken van de begroting vorig jaar.

Wethouder Felix van Beek tijdens het bespreken van de begroting vorig jaar. Foto: Jilmer Postma

Het doorschuiven van het agendapunt tijdens de raadsvergadering van 21 december over de financiële reserves, op verzoek van de CDA-fractie en gesteund door de meerderheid van de raad, schoot bij hem in het verkeerde keelgat. Hij zei ,,witheet” geweest te zijn en het incident te ervaren ,,als een motie van wantrouwen”. Op het verzoek van het college werd vervolgens de behandeling van de meerjarenbegroting doorgeschoven.

Nieuws

Meest gelezen