Verboden bestrijdingsmiddel DDT aangetroffen in elf Friese grutto-eieren en drie dode grutto’s

In drie dode grutto’s en in elf onderzochte niet uitgekomen grutto-eieren is DDT gevonden, een insecticide. Zeven eieren kwamen uit Hallum en Blessum. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en het Louis Bolk Instituut, betaald door de provincie Zuid-Holland.

Elf niet uitgekomen eieren en drie dode grutto’s zijn onderzocht op de aanwezigheid van gifstoffen.

Elf niet uitgekomen eieren en drie dode grutto’s zijn onderzocht op de aanwezigheid van gifstoffen. Foto: Shutterstock

Het bestrijdingsmiddel is sinds 1973 niet meer toegestaan in Nederland, maar kan hier en in andere landen nog steeds overal in de natuur gevonden worden. Via de bodem kunnen grutto’s het middel binnenkrijgen. In onder andere West-Afrika, waar de grutto de winter doorbrengt, wordt het middel nog gebruikt bij de bestrijding van de malariamug.

Nieuws

menu