Verbouwen van een monumentale boerderij uit 1800 in Hilaard tot een klooster is een stap dichterbij gekomen

De stichting Nijkleaster heeft vergunningen aangevraagd om de monumentale boerderij It Westerhûs in Hilaard om te bouwen tot eigentijds klooster. Als er geen bezwaren komen, wil de stichting zo snel mogelijk beginnen met de restauratie van de monumentale boerderij uit 1800 en de bouw van zeven kloosterwoningen.

De stichting Nijkleaster wil deze boerderij in Hilaard obouwen tot protestants klooster.

De stichting Nijkleaster wil deze boerderij in Hilaard obouwen tot protestants klooster. Foto: MARCHJE ANDRINGA

Vanwege de stijging van bouwkosten in het afgelopen jaar kampt de stichting echter met een tekort van ongeveer een ton. ,,Wy sille nei de simmer op in rige sette hoe’t wy dit gat tichtsjen gean en dan in nije planning meitsje”, zegt bouwpastor Henk Kroes.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat er dit jaar al werd gebouwd. De conceptvergunning was al in mei ingediend, maar diverse bezwarenprocedures zorgden voor uitstel van de definitieve vergunningsaanvraag. Die is sinds kort beschikbaar. Hier kan de komende zes weken nog bezwaar tegen aangetekend worden.

Het totale project was aanvankelijk geraamd op 4,5 miljoen euro.