Verdeelde reacties op de brief van commissaris Brok aan de raad van Terschelling; coalitie en oppositie staan tegenover elkaar, burgemeester Van de Pol hoopt op een positieve uitkomst

Politiek Terschelling reageert verdeeld op de brief van commissaris van de Koning Arno Brok aan de gemeenteraad. Oppositiepartijen scharen zich volledig achter het standpunt van Brok, en burgemeester Caroline van de Pol heeft nog altijd goede hoop dat de vertrouwensbreuk is te lijmen. Coalitiepartij Plaatselijk Belang Terschelling is het volstrekt oneens met de brief van Brok.

De vlag van Terschelling.

De vlag van Terschelling. Foto: Shutterstock

In de brief maakt Brok in harde bewoordingen duidelijk dat hij het gedwongen ontslag van burgemeester Van de Pol niet accepteert. De commissaris wil dat de raad en het college de aanbevelingen van het onderzoeksrapport van Geke Faber ter harte nemen en de vertrouwensbreuk lijmen.