Verenigingen Balk praten verder over ontmoetingsplek

Vertegenwoordigers van zeven verenigingen in Balk praten vanaf morgen verder met gemeente De Fryske Marren over een nieuw cultuur- en ontmoetingscentrum in het dorp.

De voorkeur van het college van B en W gaat uit naar een cultuur- en ontmoetingscentrum in een (uitgebreid) ’t Haske en renovatie en uitbreiding van sporthal De Trime.

De voorkeur van het college van B en W gaat uit naar een cultuur- en ontmoetingscentrum in een (uitgebreid) ’t Haske en renovatie en uitbreiding van sporthal De Trime. Foto: Google Maps

Zij vormen een werkgroep die gaat inventariseren aan welke eisen zo’n nieuwe ontmoetingsplek moet voldoen en hoe zo’n centrum beheerd moet worden. ,,Het dorp is aan zet”, zegt gemeentewoordvoerder Jan van der Veen.

Vertegenwoordigers van zeven verenigingen in Balk praten vanaf morgen verder met gemeente De Fryske Marren over een nieuw cultuur- en ontmoetingscentrum in het dorp. Zij vormen een werkgroep die gaat inventariseren aan welke eisen zo’n nieuwe ontmoetingsplek moet voldoen en hoe zo’n centrum beheerd moet worden.

De gemeente zoekt al langer naar mogelijkheden voor een nieuw cultuurcentrum en een nieuwe sportfaciliteit in Balk. De voorkeur van het college van B en W gaat uit naar een cultuur- en ontmoetingscentrum in een (uitgebreid) ’t Haske en renovatie en uitbreiding van sporthal De Trime. Hiermee zou gemeentelijk zalencentrum De Treemter overbodig worden. Renovatie van dit pand is volgens het college te duur. Verbouwing van voormalig cultureel centrum ’t Haske - dat in 2018 sloot - is volgens het college in financieel opzicht te overzien. De voorkeursvariant van B en W wordt nu verder uitgewerkt.

Bittere pil

Inmiddels is een werkgroep gevormd waarin meerdere verenigingen vertegenwoordigd zijn. Penningmeester Jan Mink van plaatselijk belang Balk Vooruit schuift ook aan. ,,We willen dat het dorp leefbaar blijft en willen hierbij betrokken zijn als dorpsbelang”, zegt hij desgevraagd. Dat de gemeente af wil van De Treemter is voor veel Balksters een bittere pil, merkt hij. ,,Aan de ene kant wordt het gezien als een bedreiging, mensen vragen zich af wat ervoor terugkomt en of de huren dan omhoog gaan. Maar het biedt ook kansen.”

Streekharmonie Concordia maakt meerdere dagdelen per week gebruik van ruimte in De Treemter. Lid Jent-sje de Jong zit voor de muziekvereniging in de werkgroep. Hij heeft veel vragen voor de gemeente. ,,Als er nieuwbouw komt, wat betekent dat dan voor de huren? En hoe komt het met de parkeerruimte? Voor ons is de ruimte in De Treemter eigenlijk goed genoeg, afgezien van wat er aan energie en onderhoud gebeuren moet.”

Mensen vragen zich af wat er voor terugkomt en of de huren dan omhoog gaan

Een budget voor de plannen is nog niet gereserveerd. De gemeente meldde eerder dat het dorp een ‘belangrijke rol’ krijgt in de exploitatie. Over de rol die de gemeente gaat spelen is nog niets te zeggen. ,,We bekijken waar behoefte aan is en welk type gebouw daar het beste bij past. Hoe willen we dat opzetten en exploiteren? Daar willen we het over hebben. We willen uiteindelijk naar een ontmoetingsplek die door het dorp gedragen wordt, maar dat betekent niet dat we alles over de schutting gooien”, aldus Van der Veen.

Vorig jaar werd tevergeefs geprobeerd een nieuw bestuur te vormen voor ’t Haske. Het bestuur van Stichting ’t Haske was in 2018 gestopt. Aanleidingen daarvoor waren financiële moeilijkheden en een tekort aan bestuursleden. Een initiatiefgroep bekeek daarna samen met pandeigenaar de gemeente of ’t Haske kon blijven bestaan als ontmoetingsplek. Daar bleek te weinig draagvlak voor. De invulling van het pand werd daarna onderdeel van een breder onderzoek naar de toekomst van sociale en culturele voorzieningen in het dorp.

Nieuws

menu