Vergunning voor festival Welcome to the Village in Groene Ster Leeuwarden opgeschort, afgelasting dichtbij

De rechtbank in Leeuwarden heeft de vergunning voor het festival Welcome to the Village in de Groene Ster bij Leeuwarden opgeschort. De kans is aanwezig dat vogels in het nabijgelegen Natura 2000-gebied Groote Wielen te veel worden gestoord.

Welcome to the Village 2019 in de Groene Ster in Leeuwarden. Optreden van Sven Hammond.

Welcome to the Village 2019 in de Groene Ster in Leeuwarden. Optreden van Sven Hammond. Foto: Marcel van Kammen

De organisatie van Welcome to the Village (WttV) is ,,geschokt en geschrokken door de uitspraak van de rechter vandaag, waarin onze vergunning is geschorst”, zo wordt dinsdag gemeld op de website van het festival dat in recreatiegebied de Groene Ster wordt gehouden. De kans dat het evenement, gepland voor 16, 17 en 18 juli, nog doorgaat dit jaar is erg klein. De opbouw zou komende vrijdag al beginnen.

Uit het voorlopige vonnis van de rechtbank Leeuwarden blijkt dat de gemeente Leeuwarden de procedure voor de vergunningverlening voor het festival (opnieuw) niet goed heeft laten verlopen. De stichting Groene Ster Duurzaam, die zich al jaren met wisselend succes verzet tegen het evenement, maakte daar met succes bezwaar tegen. De rechter schorst de vergunning voor het festival tot zes weken nadat de rechtbank een definitieve uitspraak zal doen. Dat zal ver na de geplande datum voor het festival zijn. Welke beroepsmogelijkheden Leeuwarden en WttV dezer dagen nog hebben was gisteren niet duidelijk.

Groene Ster Duurzaam toonde (voorlopig) voldoende aan dat er niet goed genoeg gekeken is naar de effecten van het festivalgeluid op de kemphaan, porseleinhoen, rietzanger en grutto. Die leven in het Natura 2000-gebied aan de overkant van de autoweg Leeuwarden - Hurdegaryp. In de vergunningaanvraag is onder meer het aantal decibel van WttV en het geluid van het verkeer niet opgeteld. Ook zou Gedeputeerde Staten niet op basis van de meest recente flora- en faunaonderzoek tot een definitieve versie van de verklaring van geen bedenkingen zijn gekomen.

Ambtenaren op het Provinsjehûs traden wel in overleg met collega’s in het gemeentehuis, maar Leeuwarden had het provinciebestuur formeel moeten betrekken, zegt de rechtbank.