Gemeente Súdwest-Fryslân trekt vergunning werkzaamheden voor autocross in Wons weer in na bezwaar omwonenden

Omwonenden hebben terecht bezwaar gemaakt tegen een vergunning voor het opbouwen van een autocrossbaan in een weiland aan de Weersterweg in Wons.

Súdwest-Fryslân komt terug op een verleende vergunning voor werkzaamheden autocross in Wons.

Súdwest-Fryslân komt terug op een verleende vergunning voor werkzaamheden autocross in Wons. Foto: ANP

Súdwest-Fryslân had de organisatie in oktober 2020 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van betonblokken, een vangrail en om een greppel te graven voor het autocross-evenement. De vergunning werd verleend voor de duur van vier jaar.

Bezwaar

De gemeente was daar allerminst gelukkig mee, maar vanwege een interne fout verliep de bezwaartermijn en kon de gemeente geen bezwaar meer maken. Nu twee omwonenden wel in bezwaar gingen tegen het besluit, concludeert de commissie voor de bezwaarschriften van Súdwest-Fryslân dat zij het recht aan hun zijde hebben.

Autocrossclub Makkum

Dat betekent dat autocrossclub Makkum niet vier jaar lang grenzeloos kan bouwen op het terrein. Het college van B en W herroept de verleende vergunning en zegt een nieuwe aanvraag te zullen weigeren. De proceskosten van de bezwaarmakers worden vergoed.