Verkeer Jorwert-Baard moet nog wennen aan fietsende kinderen

Nu de school in Jorwert gefuseerd is met die in Baard moeten de kinderen uit het eerste dorp sinds deze week vier kilometer fietsen. Om autoverkeer daarop de attenderen, maakten ze spandoeken die nu langs de weg hangen.

Kinderen van regioschool De Greidefûgel passeren hun spandoek aan de Fâldenserwei even buiten Baard.

Kinderen van regioschool De Greidefûgel passeren hun spandoek aan de Fâldenserwei even buiten Baard. Foto: JACOB VAN ESSEN

‘Tink om ús bern. Net fleane.’ De tekst op twee spandoeken net buiten Jorwert en Baard laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Vrolijke kindertekeningen van auto’s en trekkers omlijsten de oproep. Voor de zekerheid hebben ze er ook nog een bord met de ter plaatse geldende maximumsnelheid van 60 km/u bij geschilderd. Onderaan de afzender van de oproep: Regioskoalle De Greidefûgel.

Nieuws

menu