Het verkeer wordt drukker en er nemen meer ouderen aan deel. Toch willen de Staten dat het aantal fietsslachtoffers gaat afnemen

Fryslân moet blijven streven naar minder fietsslachtoffers in het verkeer, vinden de Staten. Avine Fokkens en Friso Douwstra betwijfelen of dat realistisch is.

Vooral op knooppunten zouden fietsers gebaat zijn met een lagere snelheid van auto's, zoals hier op de Harlingerstraatweg.

Vooral op knooppunten zouden fietsers gebaat zijn met een lagere snelheid van auto's, zoals hier op de Harlingerstraatweg. Foto: Marchje Andringa

Er is steeds meer verkeer en het aandeel ouderen in op de fiets neemt toe. Ouderen krijgen vaker ongelukken dan jongeren en dus valt te verwachten dat het aantal fietsongelukken de komende decennia sterk kan toenemen, blijkt uit prognoses. ,,Wy moatte dêr realistysk oer wêze”, aldus gedeputeerde Friso Douwstra.

Nieuws

menu