BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie: die coalitie doet voor Fryslân volgens verkenner Chris Stoffer het meest recht aan de verkiezingsuitslag

Een vierpartijencoalitie bestaande uit BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie. Dat is het advies van verkenner Chris Stoffer voor het nieuwe provinciebestuur van Fryslân.

De perspresentatie van het eindverslag van verkenner Chris Stoffer (links), met naast hem v.l.n.r. Abel Kooistra (BBB), Edou Hamstra (PvdA), Friso Douwstra (CDA) en Matthijs de Vries (ChristenUnie).

De perspresentatie van het eindverslag van verkenner Chris Stoffer (links), met naast hem v.l.n.r. Abel Kooistra (BBB), Edou Hamstra (PvdA), Friso Douwstra (CDA) en Matthijs de Vries (ChristenUnie). Foto: Provincie Fryslân

De vier partijen hebben samen 25 van de 43 zetels in Provinciale Staten, een ruime meerderheid. Niet alleen kunnen deze partijen elkaar vinden op inhoud, ze hebben ook vertrouwen in elkaar, concludeert Stoffer na zijn verkenning van het politieke veld in Fryslân.

‘Breed palet van opvattingen’