Vermilion gaat 100 boringen doen met dynamiet in het grondwaterbeschermingsgebied bij Oudega (De Fryke Marren). Lees hier waarom

Vermilion wil weten of er aardgas zit in het grondwaterbeschermingsgebied Oudega (DFM). Om tot zes kilometer diepte te kunnen meten, komen er in het gebied zo’n honderd boorgaten waarin dynamiet tot ontploffing wordt gebracht. Door de trillingen levert dit kennis op over de aardlagen, de aanwezigheid van aardgas en de mogelijkheid tot geothermie. Als vermoed wordt dat er echt aardgas in de grond zit, zijn er ook nog proefboringen nodig.

Vermilion wint op meerdere plekken in Fryslân gas, zoals hier in Nijega. Daar wil Vermilion de winningsperiode tot 2028 verlengen.

Vermilion wint op meerdere plekken in Fryslân gas, zoals hier in Nijega. Daar wil Vermilion de winningsperiode tot 2028 verlengen. Fotograaf: Rens Hooyenga

Het energiebedrijf voert de onderzoeken uit in vier deelgebieden van Noord-Nederland. Het gaat in Fryslân in totaal om 750 vierkante meter. De boringen in Akkrum en Zuid-Fryslân zijn in 2017 gedaan, nu is Vermillion aangekomen bij Hemelum. Binnen dat onderzoeksgebied valt ook het grondwaterbeschermingsgebied van Oudega.

De boringen van Vermilion gelden in zo’n grondwatergebied als ‘risicovolle activiteiten die het grondwater kunnen verontreinigen’, schrijft de provincie Fryslân. Toch heeft het energiebedrijf uit Harlingen een ontheffing gekregen om het werk te mogen uitvoeren. Drinkwaterbedrijf Vitens is ook akkoord met de testen, mits de ontploffingen die Vermilion veroorzaakt, minimaal vijftig meter bij drinkwaterleidingen en putten vandaan zijn.

Nihil

Volgens de provincie is de kans op lekkage ‘nihil’. De springstof komt op zeven meter diepte, terwijl de laag waar Vitens het drinkwater vandaan haalt op zo’n 70 tot 140 meter diepte ligt. Tussen de ontploffingsplekken zitten slecht doorlaatbare kleilagen.

De provincie Fryslân spreekt zich sinds 2015 actief uit tegen gaswinning, al zijn de Provinciale Staten wel voorstander van aardwarmte. Niettemin maakt het provinciebestuur dit seismologisch onderzoek mogelijk met een ontheffing op de Provinciale Milieuverordening Fryslân, waardoor mogelijk nieuwe aardgasvelden kunnen worden ontdekt.