Met alleen een hoger waterpeil in sloten zijn we er niet: de vernatting van de veenweide vraagt veel extra zoet water

Bij vernatting van het veenweidegebied zal de vraag naar zoet water met zeker 30 procent toenemen. Dat bleek op het Nationaal Congres Bodemdaling 2021, dat donderdag in Leeuwarden werd gehouden.

Kosten door bodemdaling in de veengebieden: meer wegenonderhoud.

Kosten door bodemdaling in de veengebieden: meer wegenonderhoud. Foto: Vincent Basler

Dat er zo veel extra water nodig is komt volgen Sjaak Langeslag van de Unie van Waterschappen doordat alleen een hoger peil in de sloten niet voldoende is. ,,Daarmee ben je er niet. Dan worden alleen de randgebieden voldoende vernat. Er is ook waterinfiltratie nodig voor het midden van een perceel. Dat vraagt heel veel extra water.”

Nieuws

menu