Vernieuwing dijk Koehool-Lauwersmeer: nieuwe klimaatscenario's kunnen later nog ingepast worden

De plannen voor de versterking van de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer zijn nog allerminst in beton gegoten, hoewel Wetterskip Fryslân dinsdag zijn voorkeursvariant bekend maakte.

Wierum.

Wierum. Foto: Daniël Hartog

Er moet nog gesproken worden met burgers en boeren, en de vergunningen zijn er ook nog lang niet.

Nieuws

menu