Van flexwoningen tot asielzoekerscentra: verschillende Friese gemeenten willen meer doen om asielzoekers en statushouders te helpen

Op verschillende plekken in Fryslân zijn plannen om meer asielzoekers op te vangen en om statushouders, in Nederland verblijvende vluchtelingen die reeds een verblijfsvergunning hebben, sneller te huisvesten. Dat blijkt uit een rondgang van het Friesch Dagblad langs Friese gemeenten.

Vrijwilligers van de Hervormde kerk Pniel uit Zeist delen ingezamelde hulpgoederen uit in Ter Apel.

Vrijwilligers van de Hervormde kerk Pniel uit Zeist delen ingezamelde hulpgoederen uit in Ter Apel. Foto: ANP / Vincent Jannink.

De plannen zijn hard nodig nu het Nederlandse asielsysteem vastzit. Met name bij het aanmeldcentrum in Ter Apel leidde dat de afgelopen weken tot schrijnende situaties. Honderden asielzoekers werden gedwongen om buiten te slapen, met nauwelijks toegang tot medische zorg en vaak niet eens een deken om ’s nachts onder te kunnen kruipen. Het leidde tot felle kritiek op de Nederlandse regering en zelfs tot de inzet van Artsen Zonder Grenzen, een hulporganisatie die normaalgesproken actief is in en nabij conflictgebieden.

Nieuws

menu