Geen drempels, geen versmalling, maar verschillende kleuren asfalt in Heerenveen om Leeuwarderstraatweg veiliger te maken

De Leeuwarderstraatweg aan de noordkant van Heerenveen wordt niet versmald en er komen ook geen drempels in. De gemeente Heerenveen wil de weg herinrichten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ze wil dat echter bereiken met verschillende kleuren asfalt en hagen langs de weg.

Eerder dit jaar werd de maximumsnelheid op delen van de Leeuwarderstraatweg in Heerenveen verlaagd naar zestig kilometer per uur. Binnenkort wordt de weg heringericht.

Eerder dit jaar werd de maximumsnelheid op delen van de Leeuwarderstraatweg in Heerenveen verlaagd naar zestig kilometer per uur. Binnenkort wordt de weg heringericht. Foto: Simon Bleeker

Er wordt hard gereden op de weg, die volgens de gemeente lang, breed en onoverzichtelijk oogt. Het plan is om aan beide kanten van de weg een meter brede strook aan te leggen van donker asfalt, terwijl het vier meter brede middendeel van de weg licht asfalt krijgt.

Verder komt er op een aantal kruisingen een vlak van wit asfalt. Ter hoogte van de vlakken worden aan beide zijden van de weg hagen geplant. De stroken donker asfalt en hagen moeten de weg visueel smaller doen lijken en de witte vlakken moeten weggebruikers alert maken.

Er komen geen versmallingen of drempels omdat de weg ‘een belangrijke functie heeft voor het verkeer naar de aanliggende bedrijven’, schrijft de gemeente Heerenveen. Drempels zouden ook overlast veroorzaken door trillingen.

Ophoging

De weg geldt als een waterkering. Uit metingen blijkt dat de weg niet op alle plekken voldoet aan de nieuwe keurhoogte van Wetterskip Fryslân. Waar dat het geval is, zal de nieuwe weg een tot vier centimeter hoger moeten worden aangelegd.

Ook het naastgelegen fietspad moet veiliger worden. Op plekken waar er tussen weg en fietspad een strook verharding ligt, komen er rode betonklinkers te liggen, zodat weg en fietspad niet meer één geheel lijken en de weg straks dus smaller oogt. De hagen bij de kruispunten zorgen volgens de gemeente eveneens voor grotere veiligheid voor fietsers. Waar een weg het fietspad kruist, komen er in het wegdek waarschuwingstekens voor automobilisten.

Ondernemers, aanwonenden en Plaatselijk Belang, verenigd in een werkgroep, hebben met de gemeente meegedacht over het ontwerp. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden aan de weg in september kunnen starten.