De versterking van de Waddenzeedijk bij Wierum wordt nog een hele puzzel

In 2028 moet de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer bestand zijn tegen een zeespiegelstijging van een meter. Een megaklus van 330 miljoen euro, die bij de dorpen Wierum en in mindere mate Paesens-Moddergat nog de nodige hoofdbrekens zal kosten.

De Waddenzeedijk bij Wierum.

De Waddenzeedijk bij Wierum. Foto: Daniël Hartog

De Waddenzeedijk moet over een lengte van 47 kilometer tussen Koehool en het Lauwersmeer versterkt worden. Het is de komende jaren het grootste dijkversterkingsproject van Nederland, uitgevoerd door Wetterskip Fryslân. Woensdagavond werden in een online uitzending de benodigde maatregelen op de diverse deeltrajecten van de dijk gepresenteerd.

Nieuws

menu