Vertaalcomputer in ambulances van Kijlstra: 'Nu kunnen we zelf het gesprek voeren met de patiënt'

Kijlstra Ambulancezorg rust zijn ambulances uit met een compacte vertaalcomputer, die 74 talen aankan. ,,Het idee was al eerder geopperd, maar met de verwachte vluchtelingenstroom uit Oekraïne is de aanschaf versneld”, legt regiomanager Theunis Doornbos uit.

De vertaalcomputer bevat 74 talen.

De vertaalcomputer bevat 74 talen. Foto: Kijlstra Ambulancezorg

Ambulancepersoneel krijgt geregeld te maken met patiënten die het Nederlands, Fries of Engels niet machtig zijn. Ze kunnen dan wel de tolkentelefoon bellen, en soms zijn er familieleden of omstanders die als tolk fungeren, maar dat is niet altijd efficiënt, zegt Doornbos. ,,Juist op momenten dat acute zorg nodig is, willen we snel kunnen schakelen zodat de patiëntenzorg niet in het gedrang komt.”