Dat de renovatie van de Afsluitdijk later klaar was wisten we al. Maar nu weten we ook hoeveel dat kost: 120 miljoen euro.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) legt 120 miljoen euro extra bij voor de renovatie van de Afsluitdijk. Dat zijn in eerste instantie de meerkosten voor het extra werk aan de dijk, waarvan eerder al bekend werd dat die een vertraging van drie jaar opleveren. Mogelijk moet er nog meer geld bij, want Rijkswaterstaat en het bouwconsortium zijn nog in conflict over een deel van de meerkosten.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bij het begin van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk op 1 april 2019.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bij het begin van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk op 1 april 2019. ANP

De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de huidige eisen voor waterveiligheid. Daarom moet de dijk gerenoveerd worden. Het dijklichaam wordt hoger en krijgt een steviger bekleding. Zo is de Afsluitdijk ook bestendig tegen de klimaatverandering en daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging.

De spuicomplexen bij Kornwerderzand en Den Oever moeten ook aangepakt worden. De capaciteit moet uitgebreid worden om het peil van het IJsselmeer te kunnen handhaven. Nadat bouwconsortium Levvel in 2019 begon met de uitvoering van de operatie, bleek dat de aanpak van de sluizen complexer is dan van tevoren berekend.

Begin november vorig jaar werd bekend dat dat drie jaar vertraging oplevert en pas in 2025 gereed is. Andere deelprojecten, zoals de bouw van twee gemalen en twee keersluizen, de versterking van het dijklichaam en de aanleg van de vismigratierivier, kunnen volgens planning gewoon in 2022 of 2023 opgeleverd worden.

120 miljoen

In de brief aan de Tweede Kamer maakt Van Nieuwenhuizen nu ook bekend wat de meerkosten van de vertraging aan de spuisluizen zijn. Die bedragen 120 miljoen euro. Het geld komt uit het Deltafonds. Voor het hele project was 550 miljoen gereserveerd. De kosten vallen dus meer dan een vijfde hoger uit dan geraamd.

Mogelijk vallen die nog hoger uit. Rijkswaterstaat en Levvel hebben verschillen van inzicht over wie verantwoordelijk is voor een deel van de extra kosten. Daarvoor wordt een geschillenprocedure opgestart, schrijft Van Nieuwenhuizen. Er komt een commissie van externe deskundigen, die advies gaan uitbrengen over de hoogte en de verdeling van het deel van de meerkosten waarover nog geen overeenstemming is. ‘Op dit moment is dus nog niet te zeggen wat het uiteindelijke extra benodigde budget voor het project Afsluitdijk zal zijn’, aldus de Kamerbrief.

Monument De Vlieter

In de brief maakt Van Nieuwenhuizen ook bekend dat het monument De Vlieter, de markante uitkijktoren en bijbehorend horecagebouw, voor 4,7 miljoen euro gerenoveerd wordt. Het monument van architect Dudok uit 1933, dat het punt markeert waar de dijk gesloten werd, is een rijksmonument.

Door het ruige zeeklimaat is het beton en het staalwerk van de toren en de lunchroom aangetast. Het geheel wordt gerenoveerd. Ook komt er een uitbreiding met onder andere een informatieruimte, sanitair en horeca. Ook wordt de buitenruimte aangepakt. Het Waddenfonds, de provincie Noord-Holland en de gemeente Hollands Kroon dragen samen een miljoen euro bij. Het rijk past 3,7 miljoen uit het Deltafonds bij.

Fietsen en wandelen

Tijdens de werkzaamheden blijft de Afsluitdijk volledig afgesloten voor fietsers en wandelaars. De Kamer had de minister gevraagd of (gedeeltelijke) heropening mogelijk zou zijn, maar dat lukt niet. ‘De werkzaamheden laten veilig fietsen en wandelen niet toe’, antwoordt de minister. De gratis fietspendelbus blijft beschikbaar.

Zodra het kan zal het fietspad, net als in 2019, enkele weekenden per jaar worden opengesteld, maar dat kan wel tot 2024 of 2025 duren. Daarvoor moeten eerst de werkzaamheden aan de versterking en aan de spuisluizen grotendeels afgerond zijn. Rijkswaterstaat onderzoekt of er al in 2023 mogelijkheden zijn om af en toe een weekend het fietspad te openen.