Dat de renovatie van de Afsluitdijk later klaar was wisten we al. Maar nu weten we ook hoeveel dat kost: 120 miljoen euro.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) legt 120 miljoen euro extra bij voor de renovatie van de Afsluitdijk. Dat zijn in eerste instantie de meerkosten voor het extra werk aan de dijk, waarvan eerder al bekend werd dat die een vertraging van drie jaar opleveren. Mogelijk moet er nog meer geld bij, want Rijkswaterstaat en het bouwconsortium zijn nog in conflict over een deel van de meerkosten.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bij het begin van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk op 1 april 2019.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bij het begin van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk op 1 april 2019. ANP

De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de huidige eisen voor waterveiligheid. Daarom moet de dijk gerenoveerd worden. Het dijklichaam wordt hoger en krijgt een steviger bekleding. Zo is de Afsluitdijk ook bestendig tegen de klimaatverandering en daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging.

Nieuws

menu