Verwachte krimp van Friese bevolking blijft ook in 2020 uit, maar groei inwonertal vlakt wel af

De bevolkingsgroei in Fryslân zette in 2020 door, ondanks krimpprognoses voor de provincie. Toch vlakt de groei wel wat af vergeleken met vorig jaar. Dit jaar telde Fryslân op 1 december in totaal 651.158 inwoners. Dat zijn er 1223 inwoners meer dan op 1 januari 2020. Het aantal inwoners groeide dit jaar met 0,18 procent. Vorig jaar was de stijging van het aantal inwoners bijna twee keer zo groot, ruim 2300 inwoners.

De provincie Fryslân sprak eerder in het factsheet Friese bevolkingsprognose 2020 nog uit dat de structurele afname van de Friese populatie nu echt ingezet lijkt te zijn. Daarin is ook te lezen dat het aantal inwoners in 2030 afgenomen zal zijn tot ruim 644.000. Maar voorlopig is van krimp geen sprake.

Landelijk is een vergelijkbaar beeld te zien. De bevolking groeit, maar met de helft minder dan vorig jaar. Het aantal inwoners in Nederland groeide met 63.000 personen. In 2019 waren dit er nog 126.000. De oorzaak is een lagere migratie en een hoger sterftecijfer vanwege corona. In Fryslân is het effect van Covid-19 op het aantal overledenen juist klein, meldde deze krant eerder deze week .

Krimpgemeente

In elf van de achttien Friese gemeenten groeide het aantal inwoners het afgelopen jaar. Noardeast-Fryslân zag het aantal inwoners opnieuw groeien, nu met 249 mensen tot 45.477. Dit is een groei van 0,55 procent. Het is het derde opeenvolgende jaar dat het aantal inwoners in Noardeast-Fryslân groeit, terwijl de gemeente juist bekend staat als een krimpgemeente.

Leeuwarden groeide dit jaar met 391 naar 124.084 inwoners. Dat is de grootste groei van Fryslân, maar het is flink minder dan vorig jaar

Een verklaring voor de groei kan de gemeente zelf niet geven, alleen dat er in het afgelopen jaar meer mensen van buiten naar de gemeente zijn gekomen en dat er minder mensen vertrokken.

Bekijk ook de cijfers van 2019: Friese bevolking groeit tegen krimpvoorspelling in, voor het eerst meer dan 650.000 Friezen

Leeuwarden groeide dit jaar met 391 naar 124.084 inwoners. Dat is de grootste groei van Fryslân, maar het is flink minder dan vorig jaar, toen er nog ruim duizend inwoners bij kwamen. Nieuwbouwwijk Wiarda groeide het snelst met 160 inwoners, maar ook nieuwbouwwijk Harlingervaart-Noord, Blitsaerd en De Klamp groeiden. Wergea kreeg er 34 inwoners bij. Grou ging er 45 mensen op achteruit.

Kleine afname

In zeven van de achttien Friese gemeente nam het aantal inwoners af, maar het ging veelal om een kleine afname. Smallingerland zag met een afname van 94 inwoners in een jaar tijd de grootste daling van Fryslân.

Net als Leeuwarden, waar bevolkingsgroei samenhangt met de ontwikkeling van nieuwbouwwijken, profiteert Weststellingwerf van de Lindewijk

In totaal telt Smallingerland 56.031 inwoners. De afname komt vooral doordat er meer mensen vertrokken dan er kwamen. Het vertrek-overschot is 103. Ook was er sprake van meer geboortes dan sterftegevallen. Het aantal bewoners van het azc in Drachten nam af met 24 mensen.

Bekijk ook de cijfers van 2018: Opnieuw kreeg Fryslân er wat inwoners bij

Net als Leeuwarden, waar de bevolkingsgroei samenhangt met de ontwikkeling van nieuwbouwwijken, profiteert Weststellingwerf van de Lindewijk. Die nieuwbouwwijk in Wolvega is de belangrijkste reden voor de bevolkingsgroei van de gemeente. Er kwamen 192 mensen bij in Weststellingwerf, waardoor het totaal aantal inwoners ruim boven de 26.000 uitkomt. In totaal telt de wijk 1250 inwoners. Fase 2 van de wijk is nog in aanbouw, dus ook voor 2021 verwacht de gemeente een groei.

Asielzoekerscentrum

Ook Opsterland (plus 102), Harlingen (94) en Heerenveen (94) zagen het aantal inwoners toenemen. De Fryske Marren groeide met 159 inwoners. Net als andere jaren is het asielzoekerscentrum hierbij belangrijk. Op het azc in Balk nam het inwonertal met zeventig toe. Vorig jaar kwamen er nog honderd bewoners bij. In 2018 was er juist sprake van een forse daling omdat het azc in Balk toen sloot.

Op de Waddeneilanden is het beeld wisselend: Terschelling en Schiermonnikoog noteerden een kleine min ten opzichte van vorig jaar

In Ooststellingwerf en Achtkarspelen nam het aantal inwoners voor het tweede achtereenvolgende jaar af. Harlingen maakte de terugval van vorig jaar van 34 inwoners ruim goed met een groei van 94 inwoners in het afgelopen jaar.

Lees ook: Opinie: ‘Blijver’ op Waddeneilanden is relatief welvarend

Op de Waddeneilanden is een wisselende bevolkingsontwikkeling te zien. Terschelling en Schiermonnikoog noteerden een kleine min ten opzichte van vorig jaar. Op Vlieland steeg het aantal inwoners met 44 en Ameland met 32.