Vier bezwaren tegen natuurvergunning voor dancefestival Eilân

Drie particulieren en de Stichting Ons Schellingerland (SOS) hebben een bezwaar ingediend tegen de verleende milieuvergunning van de provincie Fryslân voor het dancefestival Eilân op Terschelling. Bezwaren konden tot vrijdag ingeleverd worden.

Het duinmeertje van Hee waarbij het festival plaats zou moeten vinden.

Het duinmeertje van Hee waarbij het festival plaats zou moeten vinden. Foto: Neeke Smit

Vorige maand verleende Gedeputeerde Staten van de provincie een vergunning voor vijf jaar, met enkele voorwaarden om de natuur te ontzien. Bezoekers zouden bijvoorbeeld niet in de kwetsbare duinen mogen komen, er er zouden geen bomen of struiken gerooid mogen worden.

Toch blijft stichting SOS bij de oude overtuiging, zegt voorzitter Jan Willem Spanjer, die als advocaat tevens de stichting vertegenwoordigt. ,,Een festival met twaalfduizend bezoekers kan het eiland niet hebben.” Dat aantal bezoekers zou het festival over vijf jaar moeten aantrekken.

Vertrapping

De stichting hekelt onder meer de stikstofdepositie van het festival door extra reisbewegingen, vertrapping van beschermde soorten zoals de rugstreeppad en veenmossen en de geluidsoverlast die volgens de stichting ‘niet als een incidentele verstoring kan worden aangemerkt, daar deze gedurende vijf dagen plaatsvindt, de komende vijf jaar’.

Lees ook: Gemeente Terschelling kijkt of festival toch kan doorgaan

Vorig jaar moest het festival vanwege de bezwaren op het laatste moment afgelast worden. De voorzieningenrechter oordeelde toen dat niet vaststond dat het festival ‘geen significante gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebied’.

Volgens Spanjer bedreigt het dancefestival het ,,Terschellinger eigene”. Zij overwegen daarom om een tegenonderzoek

De plek voor het festival is echter onveranderd, al heeft de provincie nu eerst onderzoek gedaan naar de ecologische effecten van het festival. Volgens Spanjer bedreigt het festival daarom nog steeds het ,,Terschellinger eigene”. Zij overwegen daarom om een tegenonderzoek uit te laten voeren.

Mocht de natuurbeschermingsvergunning van kracht blijven, dan moet de evenementenorganisatie Chasing the Hihat uit Amsterdam ook nog een omgevingsvergunning alsmede een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente Terschelling.

Evenementenvisie

Vanwege de gang van zaken zegde het college van burgemeester en wethouders vorig jaar een evenementenvisie toe, op basis waarvan een dergelijk festival gekeurd zou kunnen worden. Die visie is er vanwege de coronacrisis echter nog niet.

Er is van alles misgegaan in het verleden. Stel dat verlenen van een vergunning uit, zet een evenementenbeleid op papier

In de laatste gemeenteraadsvergadering riep oud-PvdA-wethouder George Visser het college op een beslissing voor een festivalvergunning uit te stellen en eerst die visie te maken. ,,Er is van alles misgegaan in het verleden. Stel dat verlenen van een vergunning uit, zet een evenementenbeleid op papier en geef de burgers de tijd om daar fatsoenlijk op in te spreken”, stelde hij.

Lees ook: Rechter verbiedt festival op Terschelling

Vorig jaar werden er in de gemeente 23 zienswijzen ingediend tegen de vergunning. De gemeente werd toen gebrekkige communicatie verweten. Festivalorganisator Daniël van Drunen van Chasing the Hihat wilde nog niet inhoudelijk reageren op de bezwaren en wacht de correspondentie van de provincie af.

Rechter verbiedt festival Eilân opnieuw

Het festival Eilân op Terschelling mag niet doorgaan. De rechter heeft het festival, dat in Hee zou plaatsvinden, vrijdag opnieuw verboden. Volgens de rechter bleef onduidelijk of het festival negatieve effecten zou hebben op de natuur in de omgeving. De rechter vindt ook dat de gemeente niet duidelijk maakt waarom een 'betrekkelijk grootschalig' festival op de locatie passend zou zijn.