Vijf basisscholen in Fryslân komen na de zomer niet meer terug, de meeste gaan op in een fusieschool

Vijf basisscholen op het Friese platteland houden deze zomer op te bestaan. De meeste scholen wisten al dat dit jaar het laatste schooljaar zou zijn. Voor twee scholen werd dit schooljaar pas bekend dat ze zouden gaan sluiten.

Met een lawaai-optocht werd cbs De Tarissing in Spannum deze week definitief gesloten.

Met een lawaai-optocht werd cbs De Tarissing in Spannum deze week definitief gesloten. Foto: Marchje Andringa

In Oosterzee heeft stichting Gearhing lange tijd geprobeerd om te komen tot een fusie met scholen in Oosterzee en Echtenerbrug. Maar daar is dit jaar toch vanaf gezien. De school begon het jaar met negentien leerlingen. Dat zijn er vier te weinig om de wettelijke ondergrens te halen.

Nieuws

menu