Vijf echtparen krijgen postuum erkenning voor hun hulp aan Joodse onderduikers: 'Het waren gewone mensen die mens bleven terwijl hun omgeving ontmenselijkte'

Vijf echtparen kregen woensdag postuum de Israëlische Yad Vashem-onderscheiding uitgereikt in de Harmonie in Leeuwarden. Zij vingen in de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven Joodse onderduikers op. Hun nabestaanden namen uit handen van de Israëlische ambassadeur Modi Ephraim de onderscheiding voor ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ in ontvangst.

Alle ontvangers van de Yad Vashem-onderscheiding op het podium in De Harmonie in Leeuwarden.

Alle ontvangers van de Yad Vashem-onderscheiding op het podium in De Harmonie in Leeuwarden. Foto: Hoge Noorden/ Jacob van Essen

Vier van de vijf echtparen die werden onderscheiden kwamen uit Fryslân. Hendrik en Akke Woudstra-Banga en Wieger en Hendrikje Terpstra-Plantinga uit Ie boden de Joodse jongen Alexander Vega (1938) jarenlang onderdak. Barteld en Maaike van der Werff uit Wergea besloten de familie Cohen uit Leeuwarden in huis te nemen, die bestond uit Beike en Aaltje Cohen en hun zoon Wim (1923).