Wat weegt zwaarder voor de provincie: aanleg van een fietspad door weidevogelgebied bij Goingarijp of het beschermen van weidevogels? Vijf fracties willen antwoord

Vijf partijen willen van de provincie weten wat zwaarder weegt: het aanleggen van een recreatief fietspad door weidevogelland of het beschermen van de weidevogels. Aanleiding voor de vragen is het plan om een fietspad aan te leggen door de Ballingbuersterpolder bij Goingarijp.

Het lukte het college niet het aantal weidevogels in gebieden met agrarisch natuurgebied te verhogen. Wel is er onder meer een biodiversiteitsherstelprogramma opgesteld.

Het lukte het college niet het aantal weidevogels in gebieden met agrarisch natuurgebied te verhogen. Wel is er onder meer een biodiversiteitsherstelprogramma opgesteld. Foto: Hoge Noorden/ Jeroen Horsthuis

Dit idee komt van recreatieschap Marrekrite, verantwoordelijk voor 3500 Friese aanlegplekken en het Fiets- en Wandelnetwerk Fryslân. Het recreatieschap wil al jaren een landschappelijke wandel- en fietsroute van 42 kilometer rond de Snitser Mar aanleggen. Daarvoor is onder meer een nieuw tracé ten zuiden van Goingarijp nodig.