Vijf jaar wandelen langs de geschiedenis en natuur van Fryslân: 'Mensen zijn verrast dat dit ook Fryslân is'

Het streekpad Noardlike Fryske Wâlden bestaat dit voorjaar vijf jaar. De 165 kilometer lange route leidt langs de adellijke en middeleeuwse geschiedenis van states op lommerrijke landgoederen tot de spitketen op de arme zandgronden. Het echtpaar Anneke en Jaap Jongejan stippelde de tocht destijds uit en kwam met een wandelgids. ,,Er waren vrijwel geen lange wandelroutes in Fryslân. Dat moest anders.”

De zandpaden en houtwallen rondom Eastermar.

De zandpaden en houtwallen rondom Eastermar. Foto: Binne-Louw Katsma

,,Sjoch dêr, in spjocht. In griene!” wijst boer Pier Jan Boersma. De vogel verdwijnt zo snel over het zandpad dat het vrijwel aan de aandacht van de verslaggever ontsnapt. Boersma is echter goed ingespeeld op het landschap om hem heen. ,,Ik bin hjir hikke en tein.”

Gekraagde roodstaart