Er zijn vijf kanshebbers op de vierjaarlijkse Joast Halbertsmaprijs van de provincie

De provincie heeft vijf werken geselecteerd voor de Joast Halbertsmaprijs. Deze wordt normaalgesproken eens in de vier jaar uitgereikt voor een werk op het gebied van taal, geschiedenis, literatuurwetenschap of sociale wetenschap.

Joast Hiddes Halbertsma.

Joast Hiddes Halbertsma.

De vijf genomineerden zijn Piter van Tuinen voor zijn werk Salus iuventutis suprema lex: Het welvarende der jeugd de hoogste et; de Friese Latijnse scholen 1588-1699 . Alpita de Jong voor haar biografie Joost Halbertsma 1889-1869 , Jelle Krol is genomineerd voor Minority Language Writers in the Wake of World Ware One en Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus voor Dekema State Jelsum; biografie van een landgoed . Tenslotte maken Gosse Blom en Siebren Dyk kans met hun Great Hylper Wordeboek .

Geldbedrag

Nieuws

menu