Vijftien sollicitanten voor burgemeesterspost Opsterland: 8 mannen en 7 vrouwen zien deze baan wel zitten

Vijftien sollicitaties zijn binnengekomen voor het burgemeesterschap van de gemeente Opsterland. De nieuwe burgemeester volgt Ellen van Selm op, die in september vorig jaar benoemd werd in Purmerend.

Als opvolger van Ellen van Selm, nu burgemeester van Purmerend. hebben zich vijftien kandidaten gemeld bij de gemeente Opsterland.

Als opvolger van Ellen van Selm, nu burgemeester van Purmerend. hebben zich vijftien kandidaten gemeld bij de gemeente Opsterland. Foto: Gemeente Purmerend

Een opvallend hoog aantal (vijf) sollicitanten is partijloos. Drie behoren tot de VVD. CDA, D66 en de ChristenUnie zijn elk door twee personen vertegenwoordigd. GroenLinks sluit de rij met één kandidaat. Van de vijftien zijn zeven vrouw. Drie gegadigden zijn jonger dan veertig, één is tussen de veertig en vijftig jaar oud, acht tussen de vijftig en zestig en drie kandidaten zijn boven de zestig.