Haaien en harders in de Waddenzee worden met zenders gevolgd door Rijkswaterstaat

Om het belang van de Waddenzee voor vissen beter te begrijpen heeft Rijkswaterstaat speciale apparatuur geplaatst op de boeien langs de vaargeulen naar Texel, Vlieland en Terschelling.

Naast het meten van vissen worden binnenkort ook vissen met zenders gevolgd op het Wad.

Naast het meten van vissen worden binnenkort ook vissen met zenders gevolgd op het Wad. Foto: Geert Veldstra

De ontvangers vangen de signalen op van vissen die voorzien zijn met een zendertje. ,,We weten al veel over trekvogels, maar over vissen maar heel weinig”, zegt Wouter van der Heij van de Waddenvereniging.

Van der Heij is projectleider van Swimway, de tegenhanger van Flyway waarmee het gedrag van trekvogels wordt onderzocht. ,,Met Swimway willen we onder andere weten hoe vissen zich in de Waddenzee gedragen en een antwoord geven op de vraag waarom het slecht gaat met vissen in dit gebied.”

De vissen die in de Waddenzee voorkomen zijn de laatste decennia steeds kleiner geworden. Dit wordt onder meer onderzocht met de visfuik bij Schiermonnikoog waar vissers de vissen opmeten. ,,Dat is een vrij klassieke methode. Hier in de westelijke Waddenzee gebruiken we meer technische toepassingen en beide onderzoeken vullen elkaar mooi aan.”

Ruwe haaien

Zo zijn de boeien langs de vaargeulen voorzien van ontvangers die signalen oppikken van harders en zeebaarzen met een zendertje. Vanuit het project wordt echter ook gekeken naar andere vissen zoals paling, zeeforel en de ruwe haai. ,,Een van onze doelstellingen is om meer grote vissen terug te krijgen in de Waddenzee en dan is de ruwe haai die wel twee meter kan worden een iconisch voorbeeld. Sinds een paar jaar worden er meer ruwe haaien gesignaleerd door garnalenvissers. Het gaat vooral om moederhaaien met kleintjes en het lijkt erop dat ze de Waddenzee gebruiken als kraamkamer.”

Het project loopt drie jaar en moet inzicht geven in de manier waarop de Waddenzee het best beheerd kan worden. ,,We kijken bijvoorbeeld op welke plekken er het beste ontvangers kunnen blijven staan na die drie jaar om de vissen goed in de gaten te blijven houden.”

Ook wordt er onderzoek gedaan naar de relatie tussen mossel- en oesterbanken en vissen. Dit wordt gedaan met onderwatermicrofoons. ,,Je kunt daar niet vissen zonder de schelpdierenbanken te verstoren en vissen werken veel met geluid dus dit is een mooie oplossing.”