Vissers luiden de noodklok voor behoud van de sector: 'Het is vijf over twaalf'

Met honderden tegelijk komen vissers zaterdag samen om te protesteren tegen de aanleg van windparken op zee. Door de effecten van nieuw milieubeleid zien ze weinig perspectief in het voortbestaan van hun eigen sector.

Vissers aan het werk op het IJsselmeer.

Vissers aan het werk op het IJsselmeer. Foto: Koen Suyk

Ongeveer duizend vissers zullen naar verwachting meedoen aan de protestactie, die gericht is tegen de komst van windparken die beslag leggen op viswateren. Meer dan vijftig Noordzeekotters, IJsselmeerkotters en garnalenkotters zullen vanuit havens als Den Oever en Hindeloopen het IJsselmeer op varen en rond 11.00 uur aankomen bij de Breezanddijk aan de Afsluitdijk, waar Windpark Fryslân ligt.

Daar zullen ook zo’n 250 andere vissers te vinden zijn die mee protesteren. Om 13.00 uur zal ‘de noodklok’ luiden op de dijk, een klok die normaal gesproken klinkt bij rampen.

Jonge generatie

Door de komst van windmolenparken als Windpark Fryslân worden de visgronden beperkt, stellen de betogers. Daarnaast hebben de molens volgens de organisatie een negatief effect op de biodiversiteit. ,,Je merkt nu al dat de visstanden lager zijn”, zegt organisator Martijn van der Berg.

Om deze milieueffecten te compenseren wordt het de vissers steeds moeilijker gemaakt, zeggen de organisatoren. ,,Nu moeten we vanaf 2023 ook emissieloze motoren aanschaffen voor garnalenschepen.”

Dit heeft volgens van der Berg desastreuze gevolgen voor de toekomst van de sector. Vooral voor de jongste generatie vissers is de situatie nijpend. ,,Jongeren willen tegenwoordig het vak niet meer in”, zegt van der Berg. ,,Het is inmiddels vijf over twaalf. Visserij is onderdeel van de Nederlandse cultuur en die cultuur dreigt nu uit te sterven.”