Vliegtuigen Lelystad gaan sneller stijgen

De geplande laagvliegroutes voor Lelystad Airport worden zodanig aangepast dat vliegtuigen eerder grotere hoogten bereiken. Dit betekent dat boven het ‘oude vasteland’ hoog gevlogen wordt. De laagvlieg-routes boven de polders van de provincie Flevoland blijven wel gehandhaafd.

Lelystad Airport.

Lelystad Airport. Foto: ANP

Lelystad Airport wordt in april 2020 geopend om de verwerking van vakantievluchten binnen Europa van Schiphol over te nemen. Voor de toename van vliegbewegingen is een herindeling van het luchtruim noodzakelijk. Die herindeling is niet voor het jaar 2023 afgerond, zodat tot die tijd de vliegtuigen die Lelystad Airport aandoen over een langere afstand laag moeten blijven vliegen. Dit tot ongenoegen van bewoners van de gebieden die het aangaat, milieu-organisaties en een deel van de politiek.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) schrijven nu aan de Tweede Kamer dat de laagvliegroutes vanaf eind 2021 boven het ‘oude land’ al enigszins aangepast kunnen worden. Boven Flevoland verandert er pas iets na 2023. Dit staat in de zogeheten Startbeslissing Luchtruimherziening.

Afspraken

De vervroegde wijzigingen zijn mogelijk na afspraken met Defensie. Onder andere zal een door Defensie gecontroleerd deel van het luchtruim (Nieuw-Milligen) standaard beschikbaar komen voor Lelystad-verkeer.

Verkeer van Lelystad en Schiphol wordt gelijkwaardig afgehandeld

Een andere belangrijke wijziging is dat het vliegverkeer van Lelystad en Schiphol vanaf eind 2021 niet meer gescheiden wordt afgehandeld. Tot nu toe wilde Luchtverkeersleiding Nederland daar niet aan, waardoor Lelystad-verkeer in beoordeling en afhandeling ondergeschikt was aan Schiphol-verkeer. Nu is bedongen dat de twee verkeersstromen toch gelijkwaardig worden.

Nieuws

menu