Weerribben-Wieden behoudt Europees diploma voor natuurbeheer voor nu, maar Lelystad Airport kan dat in de toekomst wel bedreigen

Het Nationaal Park Weerribben-Wieden houdt in ieder geval tot 2030 het prestigieuze Europees Diploma voor natuurbeheer van de Raad van Europa. Maar Lelystad Airport kan dat in de toekomst in gevaar brengen.

Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Nationaal Park Weerribben-Wieden. Foto: Shutterstock

De onderscheiding is een erkenning voor het natuurbeheer. In Nederland hebben vier gebieden het diploma. Naast Weerribben-Wieden zijn dat de Boschplaat op Terschelling, het Naardermeer en de Oostvaardersplassen. Die laatste kreeg recent te horen dat het diploma tot 2019 verlengd wordt.

Lelystad gevaar

Staatsbosbeheer is beheerder van Weerribben-Wieden. Dit grootste laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa ligt in de Kop van Overijssel, vlakbij de grens met Fryslân. Volgens Staatsbosbeheer is de Raad van Europa enthousiast over de ontwikkelingen en kwaliteit van het gebied. ‘Maar de Raad stelt wel dat de komst van vliegveld Lelystad de Natura2000-doelstellingen niet in gevaar mag brengen.’

Bootjes limiteren

Naast het risico van Lelystad Airport ziet de Raad van Europa meer aandachtspunten. Zo wijst de raad op de effecten van lichtvervuiling en waterhuishouding op insecten en zoogdieren. ‘Maar ook het zoeken naar alternatieven voor verbranden van rietafval en het opstellen van een visbeheerplan worden genoemd’, schrijft Staatsbosbeheer. Ook wordt Staatsbosbeheer aangeraden het aantal boten te limiteren, en moeten de trends in vaarverkeer en de impact daarvan op fauna gemonitord worden.

In het bezoekerscentrum in Ossenzijl moet Staatsbosbeheer met het oog op buitenlandse bezoekers meer doen met het Engels, Frans, en Duits. Ook vindt de Raad van Europa dat het logo van het Europees Diploma meer zichtbaar moet zijn, en dat er meer aandacht moet komen voor de doelen van het diploma op de website, sociale media en informatiepanelen.

Lelystad Airport gaat op zijn vroegst eind dit jaar open. Er is veel verzet tegen de uitbreiding van het vliegveld, onder meer vanuit Fryslân.