Festival Into The Great Wide Open op Vlieland komt met een beurs voor artiesten

Into The Great White Open.

Into The Great White Open.

Het festival Into The Great Wide Open gaat een aantal artiesten een maandelijks financieel steuntje in de rug geven om de coronatijd te kunnen doorkomen. ,,Kunstenaars, muzikanten en andere artiesten worden in de coronasteunregelingen van het rijk over het hoofd gezien”, zegt Ferry Roseboom van het Vlielander festival. ,,Met deze basisbeurs willen we proberen dat een klein beetje recht te zetten.”

Roseboom spreekt van ,,een experiment, een bescheiden gebaar”. ,,We zijn een relatief klein festival en vanaf Vlieland kunnen we niet de wereld veranderen, maar hiermee willen we wel het signaal afgeven dat de steunregelingen voor zzp’ers in de cultuursector tekortschieten.”

Al anderhalf jaar zijn er amper optredens mogelijk vanwege corona en vooral de kunstmakers zelf zijn daar de dupe van geworden. ,,De eenpitters zijn de sjaak. De culturele instellingen en organisaties, de bedrijven en de mensen in loondienst hebben kunnen profiteren van de corona-steun van het rijk, maar zelfstandigen in de schone kunsten kwamen nauwelijks voor de regelingen in aanmerking. Terwijl kunstenaars een wezenlijke bijdrage leveren aan ons welzijn. En die gasten zijn wel de raison d’être van de festivals”, aldus Roseboom. ,,Als je dan ziet dat ze zowat niet meer kunnen pinnen, dan is dat schrijnend. Met de basisbeurs proberen we dat leed te verzachten.”

Steun voor langere tijd

Het is de bedoeling dat er zo’n 50.000 euro uit de schatkist van Into The Great Wide Open voor beschikbaar komt. De pot wordt onder meer gevuld met sponsor- en fondsengeld, een deel van de rijkscoronasteun die het festival kreeg, en met inkomsten uit ticketverkoop, voor zover de kopers hun geld na annulering van de laatste twee festivaledities niet hebben teruggevraagd.

Roseboom hoopt dat er vijf tot zeven kunstenaars voor langere tijd mee gesteund kunnen worden. ,,Er hangt wel een soort opdracht aan vast om iets moois te maken voor de volgende festivaleditie. De beurs stelt hen in staat om daar in alle rust en zonder geldzorgen aan te werken.”

De festivalorganisatie zal ,,in alle transparantie” een keuze maken welke kunstenaars van de beurs gebruik kunnen maken.

Doorbetalen

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft Into The Great Wide Open volgens Roseboom zo’n 2,7 miljoen euro uitbetaald ,,aan iedereen die aan het festival verdiend zou hebben als het was doorgegaan, van de podiumbouwers en geluidsmensen en lichtmannen tot de leveranciers, de artiesten en hun entourage.”

Het festival is een stichting zonder winstoogmerk ,,en ik vind die doorbetaling passen bij onze maatschappelijke taak”, zegt Roseboom. Maar eigenlijk zou de overheid ook meer moeten doen, vindt hij. ,,Er zou een generieke regeling moeten komen waar cultuurmakers gebruik van kunnen maken. En tot die tijd proberen wij ons steentje bij te dragen.”