Vlindertuun in Oldeholtpade groeit in een paar weken van een kale akker tot een wilde bloementuin vol vlinders, libellen en bijen

Van een kale akker naar een wilde bloementuin vol vlinders, libellen en bijen. Freddie de Vries uit Oldeholtpade is zelf ook wat beduusd van het succes van de Vlindertuun in zijn dorp.

Een groot gedeelte van de vrijwilligersploeg van de Vlindertuun in Oldeholtpade op een rij. Uiterst links initiatiefnemer Freddie de Vries.

Een groot gedeelte van de vrijwilligersploeg van de Vlindertuun in Oldeholtpade op een rij. Uiterst links initiatiefnemer Freddie de Vries.

Sinds een paar weken staat dertig are van het evenemententerrein bij het dorpshuis in Oldeholtpade volop in bloei. ,,Het terrein bij het dorpshuis is bijna twee bunder groot”, zegt De Vries. ,,Dorpsbelang wilde meewerken en stelde een stuk van de grond beschikbaar om in te zaaien.”

Hij heeft, stelt hij, geluk gehad met het natte voorjaar. Zaterdag nam De Vries met de meeste vrijwilligers een kijkje bij de tuin. ,,Wat we aantroffen overtrof de verwachtingen. We zagen zelfs de bruine korenbout, een libellesoort die je niet veel meer ziet. Verder vlogen er duizenden bijen, wespen en nog andere soorten libellen. De korenbloemen en klaprozen waren uitgekomen. En er bloeide veel bladrammenas en koolzaad. Een prachtig kleurrijk geheel. Zo’n explosie hadden we niet verwacht.”

Verandering

Als liefhebber van de natuur - De Vries is vrijwilliger bij It Fryske Gea - wilde hij graag in Oldeholtpade iets doen met een vlindertuin. ,,Je ziet gelukkig steeds meer eentonige natuur plaatsmaken voor natuur vol kruiden en bloemen. Of het nu de snelweg is, waar de bermen volstaan met bloemen, of de randen van de weilanden van boeren. Mensen zien in dat het anders moet. Dat gaat natuurlijk altijd te langzaam, maar het idee over het eentonige Engelse raaigras en wat dat doet met vogelsoorten verandert wel. We wilden in Oldeholtpade natuurlijk niet achterblijven.”

Met zijn netwerk in Oldeholtpade had De Vries al snel vrijwilligers gevonden, maar ook bedrijven die hun diensten en producten belangeloos doneerden. BUMA handel uit Nijemirdum doneerde de zaden. Sjouke Bakker uit Oldeholtpade, de rechterhand van De Vries bij het project, zaaide dit voorjaar de grond in. Met een groep vrijwilligers werd de grond vervolgens bijgehouden en bewerkt.

Zonnebloemen

Om het draagvlak voor de Vlindertuun te vergroten nodigde De Vries schoolkinderen van obs De Striepe uit Oldeholtpade uit om zonnebloemen te zaaien. Hij koppelde er een wedstrijd aan vast. Wie straks de hoogste zonnebloem heeft, heeft gewonnen. ,,Dus zie je hier ook regelmatig kinderen met hun ouders hun zonnebloem verzorgen. Dat is natuurlijk mooi, want zo gaat de tuin bij een grotere groep leven.”

Maar ook dorpsimker Jaap Langeveld is enthousiast, net als de mensen van Plaatselijk Belang Oldeholtpade. ,,Het is mooi dat zo’n initiatief van een bewoner zelf komt. Dus toen het verzoek om grond af te staan kwam, hoefden we daar natuurlijk niet lang over na te denken”, zegt Wim Halsema, voorzitter van Plaatselijk Belang.

De Vries heeft van vrijwilligers en bedrijven de toezegging dat zij ook de komende jaren bijdragen. ,,Ik ben alleen bang dat we nu in ons eerste jaar al direct ons hoogtepunt beleven. Het weer is perfect geweest waardoor alles in bloei staan. Daarmee hebben we geluk. Dat kan volgend jaar weer anders zijn.”