Het asielsysteem zit zo vast dat de vluchtelingen in de Friezenhal van het WTC nergens anders naartoe kunnen

De geluidsoverlast is gekmakend, het gebrek aan privacy is tergend en het ontbreken van voldoende hygiëne zorgt voor gezondheidsklachten. Maar voor honderden vluchtelingen in de noodopvang van de Friezenhal in het WTC Expo in Leeuwarden is er weinig hoop dat die zaken de komende tijd gaan verbeteren. Het Nederlandse asielsysteem zit zo vast dat zij nergens anders naartoe kunnen.

De noodopvang van het WTC Expo in Leeuwarden.

De noodopvang van het WTC Expo in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

Dat was afgelopen november niet de verwachting. Bij de opening hoopte het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog dat de noodopvang in het WTC na een halfjaar zou sluiten en dat vluchtelingen er slechts korte tijd zouden verblijven om vervolgens door te stromen naar een betere locatie. Maar de realiteit pakt anders uit. Asielzoekerscentra zitten vol en de landelijke wooncrisis zorgt ervoor dat duizenden statushouders niet kunnen doorstromen naar een woning.

Klachten

Nieuws

menu