Vogelwachten krijgen geld van de provincie Fryslân voor meer drones om weidevogelnesten te lokaliseren

De provincie Fryslân stelt de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) in staat om meer drones aan te schaffen voor weidevogelbeheer in het voorjaar. Ze stelt ruim 125.000 euro beschikbaar.

Een drone zoekt nesten van weidevogels op een perceel bij Zuidhorn, mei 2020.

Een drone zoekt nesten van weidevogels op een perceel bij Zuidhorn, mei 2020. Foto: Wouter Hoving

De BFVW werkt sinds een proefproject in mei 2019 met drones om de weidevogelnesten in akkers en weilanden in kaart te brengen. Met de drone zijn nesten van weidevogels te vinden door temperatuurmetingen met infraroodtechnologie, met name in de tijd kort voor en na zonsopgang zijn de nesten goed te vinden.

Nieuws

menu