Piekbelasters hebben nog een klein jaar om stikstof fors te reduceren, daarna volgt dwang

In het najaar van 2023 moet blijken of zich genoeg grote stikstofuitstoters hebben gemeld voor een uitkoopregeling. De ‘lucratieve’ regeling van het rijk voor deze piekbelasters gaat in april open, en in de herfst is dan duidelijk of stikstofdoelen daarmee worden gehaald. Zo niet, dan zal ‘met pijn in het hart’ overgegaan moeten worden tot dwang, en gedwongen uitkoop van piekbelasters, zei stikstofminister Christianne van der Wal vrijdag bij de bekendmaking van stikstofplannen.

Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Foto: ANP

Piekbelasters zijn (boeren-)bedrijven die relatief veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Het kabinet heeft zo’n 2000 tot 3000 piekbelasters op de korrel. Zij moeten veel minder stikstof gaan uitstoten. Daarmee komt er ademruimte voor de natuur, en er ontstaat ruimte voor vergunningen voor PAS-melders, bouw en infrastructuur.

Nieuws

menu