Er is voor bijna 30.000 euro aan Friese boeken verkocht tijdens zogenoemde sutelaksjes

Clubs en verenigingen hebben dit jaar voor ongeveer 30.000 euro aan Friestalige boeken verkocht tijdens zogenoemde sutelaksjes in hun dorp. Coördinator Ferdinand de Jong spreekt van een groot succes.

Vrijwilligers Rennie Niezink, Zwaan Schiphof en Harmke Bylsma (vlnr) in Kimswerd onderweg voor de kaatsvereniging en ter promotie van het Friese boek.

Vrijwilligers Rennie Niezink, Zwaan Schiphof en Harmke Bylsma (vlnr) in Kimswerd onderweg voor de kaatsvereniging en ter promotie van het Friese boek. Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

Aangezien de verkopers 25 procent van de opbrengst in de clubkas mogen storten, is met de verkoopactie dus 7500 euro verdiend door ,,doarpshuzen, koaren, keatsklups of hokker groep dan ek dy’t in bân mei in doarp hat”, legt De Jong uit. Sinds enkele jaren kunnen zulke initiatiefnemers op een zelfgekozen moment langs de deuren gaan met kruiwagens vol boeken. Het seizoen loopt ruwweg van begin mei tot begin november.

Nieuws

menu