Voor het Fries moet je Den Haag steeds weer aan de mouw trekken. ‘Ze moeten merken dat het jullie ernst is’

Dertig jaar geleden werd het Europees Handvest voor minderheidstalen ondertekend. Intussen zijn er voor de bescherming van het Fries wetten en regels genoeg, maar wat hebben die eigenlijk opgeleverd?

Bestuurskundige Heinrich Winter tijdens zijn DINGtiid-lezing in De Koperen Tuin te Leeuwarden.

Bestuurskundige Heinrich Winter tijdens zijn DINGtiid-lezing in De Koperen Tuin te Leeuwarden. Foto: Simon van der Woude

Best veel, concludeert hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen zaterdag in De Koperen Tuin in Leeuwarden tijdens een lezing voor DINGtiid, het adviesorgaan voor het Fries. Maar Fryslân moet er telkens hard aan blijven trekken, want in Den Haag gaat niets vanzelf.

Nieuws

menu