'Voorkeurstracé Tennet het meest schadelijk voor de Waddenzee'

Het voorkeurstracé voor de stroomkabel van Tennet bij Schiermonnikoog had niet slechter gekozen kunnen worden, aldus Tjisse van der Heide, hoogleraar kustecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee.

De Waddenzee in de omgeving van Schiermonnikoog.

De Waddenzee in de omgeving van Schiermonnikoog. Foto: ANP

Donderdag mag hij zijn mening geven tijdens een rondetafelgesprek van het ministerie van Economische Zaken. ,,Het lijkt wel of Tennet met het voorkeurstracé de plekken met de hoogste dichtheid van mosselbanken en zeegrasvelden heeft gekozen”, zegt Van der Heide.

Het is een tracé dat het natuurlijke fundament van het gebied aantast. ,,Je moet de mosselen en de zeegrasvelden zien als de biobouwers van de Waddenzee. Hun aanwezigheid trekt andere soorten aan, zoals kokkels en harders waar vervolgens nog meer soorten op afkomen.”

In een position paper zet hij uiteen waarom hij tegen het voorkeurstraject van Tennet is. 29 wetenschappers onderschrijven zijn verhaal.

Tennet wil de stroomkabel, die het windmolenpark op de Noordzee vanaf de Eemshaven van stroom moet voorzien, bij voorkeur onder Schiermonnikoog laten lopen. De natuur zou echter minder schade oplopen bij een keuze voor het oostelijke tracé naar de Eemshaven.

Soorten

Ecologen van de RUG het het NIOZ houden een databank bij van het aantal soorten per vijfhonderd meter in de Waddenzee. ..,Net op de plek waar de kabel zal komen, troffen we tot zo’n achttien verschillende soorten op één plek aan. Bij de oostelijke route waren dit er hooguit twee.” Het meest vreest hij voor de schade die tijdens de werkzaamheden wordt aangericht.

Op de kaart staat rood voor een hoge biodiversiteit en blauw voor een lage. Van der Heide begrijpt niet dat er met de Waddenzee, Unesco-werelderfgoed en Natura 2000-gebied, zo veel risico wordt genomen. ,,Dit voorjaar werden we door de gemeente Schiermonnikoog uitgenodigd mee te praten over de aanleg van de stroomkabel. We hoopten dat Tennet de plannen met ons vorm wilde geven, maar we hoorden niks meer.”

Rondetafelgesprek

Hij is daarom blij dat hij donderdag alsnog zijn verhaal kan doen bij het rondetafelgesprek bij het ministerie van EZK. ,,Al had ik natuurlijk liever gezien dat er eerst met ecologen gesproken was voor Tennet een plan kon indienen.”

Naast van der Heide schuiven Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging en gedeputeerde Sietske Poepjes en haar Groningse collega Nienke Homan in den Haag aan.