Voorrang op de woningmarkt of juist niet? En hoe houden we de mienskip op peil? De verkiezingsprogramma's langs de leefbare meetlat

Hoeveel woningen moet Fryslân de komende jaren bouwen? Moeten Friezen wel of niet voorrang krijgen op de woningmarkt? En wat er moet gebeuren om voorzieningen op peil te houden? Het Friesch Dagblad struint de verkiezingsprogramma’s af op thema’s als wonen, leefbaarheid en inclusiviteit.

Huizenbouw in Ureterp.

Huizenbouw in Ureterp. Foto: Jilmer Postma

De woningnood is hoog en ook in Fryslân is er een flinke behoefte aan woningen. Daarover zijn de partijen die op 15 maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen het wel eens. Maar waar en hoeveel woningen er gebouwd moeten worden, daar valt nog flink over te twisten, blijkt uit de verkiezingsprogramma’s.