Voortaan kun je in Bolsward alleen nog maar buiten het stadscentrum op de bus stappen

Buspassagiers moeten vanaf zondag 9 januari opstappen op het nieuwe busstation aan de Twibaksdyk aan de rand van Bolsward. Op de plek van het oude busstation aan de Snekerstraat komt een parkeerterrein.

Een bus van Arriva.

Een bus van Arriva. Foto: Marcel van Kammen

Het nieuwe busstation is een eerste stap in het opnieuw inrichten van Bolsward-West. Een busstation buiten de stad - en dus minder busverkeer door het centrum - was al langer een wens van de Bolswarders.

Nieuws

menu