Voorzichtig hekkelen is goed voor het waterleven en is helemaal niet zo moeilijk

Het hekkelseizoen staat weer voor de deur. Grondeigenaren zijn verplicht hun watergangen vrij te maken van begroeiing en bagger. Als je dat slim doet, schaad je het waterleven en de biodiversiteit niet, demonstreerde Living Lab in Feanwâlden.

De demonstratie ecologisch slootschonen in Feanwâlden.

De demonstratie ecologisch slootschonen in Feanwâlden. Foto: Marcel van Kammen

Twintig tot dertig bezoekers keken woensdagavond in Feanwâlden geïnteresseerd naar de demonstratie ecologisch hekkelen, georganiseerd door Living Lab Fryslân, Wetterskip Fryslân, de branchevereniging van loonwerkbedrijven Cumela en het Kollektievenberied Fryslân van agrarische natuurcollectieven. ,,Boeren zien natuurinclusief werken vaak als iets ingewikkelds dat niet bij hun bedrijfsvoering past. Maar vaak is het vrij simpel”, vertelt Anne Jansma, specialist natuurinclusieve landbouw bij Living Lab. ,,Het is praktisch en concreet en ze moeten het alleen even weten.”

Nieuws

menu