Zijn er sloten in veenweidegebied gedempt zonder vergunning? Dat willen zes Statenfracties weten

Zes Statenfracties willen van de provincie weten of er in en rond de hoogwatercircuits in het veenweidegebied zonder vergunningen sloten zijn gedempt. Dat zou volgens bewoners van een huis in Spanga zijn gebeurd.

Funderingsschade in een woning in Munnekeburen.

Funderingsschade in een woning in Munnekeburen. Foto: Simon Bleeker

Als dat is gebeurd, dan is er extra schade aan de fundering opgetreden. De hoogwatercircuits zijn in de Groote Veenpolder rond woningen aangelegd om funderingsschade te voorkomen. Het zijn zones met hoger waterpeil rond lintbebouwing die de maaivelddaling moeten vertragen en daarmee het wegrotten van heipalen en funderingen moeten voorkomen.

Nieuws

menu