Tegels in de tuin? Vrijwilligers en studenten in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel vervangen die voor planten en struiken als dat je zelf niet lukt

Vrijwilligers van stichting Present de Wâlden gaan samen met studenten tuinen opknappen van hulpbehoevende mensen in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Op deze manier willen ze deze groep activeren en hun leefomgeving een groene impuls geven.

In Bakkeveen werd een bloemetje en een zak potgrond verstrekt na het laten zien van een foto van een gewipte tegel.

In Bakkeveen werd een bloemetje en een zak potgrond verstrekt na het laten zien van een foto van een gewipte tegel. Foto: Jilmer Postma

Het plan beslaat in totaal veertig tuinen, die binnen twee jaar onder handen worden genomen. Voor de bewoners is het door geestelijke, fysieke, of andere omstandigheden een flinke uitdaging om tegels in te ruilen voor planten, struiken of bomen, terwijl ze wel die wens hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om ouderen, maar ook om alleenstaande moeders die het thuis zwaar hebben.

Iepen Mienskipsfûns

Het project is een initiatief van Present de Wâlden, dat een jaar geleden werd opgezet en als makelaar voor vrijwilligers functioneert. De stichting wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Het plan werd goed ontvangen door het Iepen Mienskipsfûns, dat hier een kleine 18.000 euro voor heeft vrijgemaakt.

,,Normaal helpen we onder meer met het schoonmaken en opknappen van huizen en tuinen. ‘Daar moeten we meer van kunnen maken’, dachten we”, zegt secretaris Cor Kwakernaak, secretaris en coördinator van het project. ,,Toen kwamen we uit op het vergroenen van de tuinen. Een groene leefomgeving draagt immers bij aan meer woon- en leefplezier en zorgt voor een meer duurzame wereld met meer biodiversiteit. Bovendien kan dit project de mensen zelf activeren. We hopen namelijk dat zij meedenken en meehelpen in de tuin, indien mogelijk. Dat bezorgt hen dan een extra plezierig gevoel als het werk erop zit. Plus, als ze voor hun huis een tuin hebben waar ze bezig kunnen zijn, raken ze makkelijker in gesprek met mensen op straat. Sommigen hebben namelijk een klein sociaal netwerk.”

De mogelijke tuinbezitters moeten aangemeld worden door hulpverleners die in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen bij de mensen over de vloer komen. Zij kunnen volgens Kwakernaak een goede inschatting maken of een cliënt ervoor in aanmerking komt.

,,In de loop van deze maand verwachten we de eerste namen binnen te krijgen, zodat we in september kunnen beginnen met de eerste tuinen. We starten met een bezoekje om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Het ontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan de bewoners en bij goedkeuring kan dan de schep in de grond.”

Nordwin College

,,Het werk wordt gedaan door vrijwilligers, in combinatie met studenten van het Nordwin College in Buitenpost. Zij volgen daar een opleiding die met natuur te maken heeft.

Per adres gaan er van beide groepen twee of drie personen aan de slag. ,,Zo kan het werk, dat ze doen met door bedrijven gesponsord materiaal, in een paar dagen klaar zijn. De mensen zien dan ook dat je in een korte tijd veel kan doen”, zegt Kwakernaak.