Vruchtbaarheid zegt weinig over bevolkingskrimp in de regio

Het aantal basisschoolleerlingen in Noordoost-Fryslân kan wel relatief weinig dalen, maar dat wil nog niet zeggen dat de bevolkingskrimp in de regio ook mee zal vallen. Dat zegt Tialda Haartsen, adjunctprofessor rurale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens haar heeft migratie meer invloed op de bevolkingsontwikkeling dan de vruchtbaarheid.

Bekijk hier het aantal leerlingen op basisscholen bij u in de buurt. De rode scholen op de kaart zijn inmiddels dicht.

Bekijk hier het aantal leerlingen op basisscholen bij u in de buurt. De rode scholen op de kaart zijn inmiddels dicht.

Haartsen zegt dit in reactie op de cijfers die deze krant vorige week publiceerde over de leerlingenontwikkeling op basisscholen. Daaruit bleek dat in Noordoost-Fryslân de leerlingendaling relatief nog meeviel, terwijl juist die regio te boek staat als krimpregio. Zowel de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel als Achtkarspelen zaten de afgelopen jaar tien jaar onder het Fries gemiddelde, en deden het na Leeuwarden en Ameland zelfs het best.

Randstad

Haartsen zegt dat het lastig is om zo’n ontwikkeling precies te duiden. Wel zegt ze dat andere factoren ervoor zorgen dat de totale bevolking juist hier daalt, en dan voornamelijk het aantal mensen dat uit de Randstad richting Fryslân komt. ,,Noordoost-Fryslân is daarbij in verhouding wat minder populair.” Haartsen noemt daarvoor twee verklaringen: het open landschap in het noordoostelijke deel van de provincie wordt als minder aantrekkelijk ervaren, en daarnaast is de reistijd naar het Westen hiervandaan wat langer. ,,Mensen ervaren het meer als een perifeer gebied, net als bijvoorbeeld Oost-Groningen.”

Bekijk hieronder het aantal leerlingen op basisscholen bij u in de buurt. De rode scholen op de kaart zijn inmiddels dicht.

De ontwikkeling kan er wel toe leiden dat de bevolkingssamenstelling verandert, zegt Haartsen. Mensen die vanuit de Randstad naar Fryslân verhuizen, doen dat vaak op latere leeftijd. ,,Je zou in Noordoost-Fryslân in verhouding wat minder vergrijzing verwachten. Maar het hangt er dan wel van af of de kinderen ook in de regio blijven.”

Verwachting

Marco Smulders, die zich bij de provincie bezighoudt met bevolkingsontwikkeling, zegt niet meteen een verklaring te hebben voor de ontwikkeling. Wel zegt hij dat een ‘faseverschil’ kan meespelen: niet in alle regio’s hoeft de krimp op hetzelfde moment plaats te vinden. Verder zijn er soms nog veel lokale aspecten. Zo worden in strenger gelovige gemeenschappen over het algemeen meer kinderen geboren, zegt Smulders. In een stad als Leeuwarden (met veel studenten) zijn dat er weer relatief weinig.

Je zou in Noordoost-Fryslân in verhouding wat minder vergrijzing verwachten

Ook Smulders wijst erop dat het voor de bevolkingsontwikkeling van belang is of de kinderen op latere leeftijd ook in de regio blijven wonen. ,,Dit kan best een effect hebben op het voortbestaan van de basisschool. Maar het is dan ook belangrijk of ze op oudere leeftijd wel of niet vertrekken.” En juist in deze regio, zegt hij, gebeurt het toch nog veel dat jongeren er niet blijven wonen.

De provincie is overigens bezig met het opstellen van nieuwe bevolkingsprognoses voor de komende jaren. Die zijn naar verwachting binnen enkele maanden klaar.

Lees ook: Basisscholen verdwijnen in rap tempo van Fries platteland

Nijsgjirrich:
In heel Fryslân loopt het aantal leerlingen sinds zo’n tien jaar geleidelijk terug. Basisscholen verloren vooral op de Waddeneilanden en in het noordwesten van Fryslân veel leerlingen, blijkt uit een analyse van het @frieschdagblad
Kaart: https://t.co/m5D5qByaXb

— Janneke (@Janne_de_Boer) January 10, 2020

Nieuws

menu